Gemeenteblad van Heerlen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerlenGemeenteblad 2015, 111906Overige overheidsinformatie

Gemeente Heerlen - nota standplaatsen ambulante handel 2016

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerlen hebben, gelet artikel 4:81 Awb en 5:17 APV, op 10 november 2015 besloten tot vaststelling van de 'Nota Standplaatsen Ambulante Handel 2016'.

 

Het doel van de beleidsregels is om meer duidelijkheid te scheppen over de voorwaarden waaronder een standplaatsvergunning wordt verleend door het college.

 

Tegen het besluit van het Burgemeester en wethouders tot vaststelling van de 'Nota Standplaatsen Ambulante Handel 2016' kan geen bezwaar worden gemaakt of beroep worden ingesteld.

 

 

Heerlen,

 

10 november 2015