Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 110921

Gepubliceerd op 25 november 2015 09:00Gemeente De Bilt – Intrekken aanwijzing als gemeentelijk monument van het pand Dr. Welfferweg 70 te Westbroek
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de aanwijzing als gemeentelijk monument van het pand Dr. Welfferweg 68-70 te Westbroek in te trekken.
Besluit : Afvoeren van het pand Dr. Welfferweg 70 te Westbroek van de gemeentelijke monumentenlijst.
Locatie: Dr. Welfferweg 70 te Westbroek
Datum besluit : 10 november 2015
Bezwaar
Het besluit inclusief de bijbehorende stukken liggen gedurende zes weken in het gemeentehuis bij de afdeling Publiekszaken ter inzage.
Voor het bekijken van de ter inzage liggende stukken kunt u een afspraak maken bij het informatiecentrum van de afdeling Publiekszaken op (030) 228 94 11 of via de website www.debilt.nl/afspraak.
Indien u van mening bent dat u door dit besluit rechtstreeks in uw belang bent getroffen, dan kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending van het besluit (=datum verlening) tegen dit besluit bezwaar maken. Dit kan digitaal via het formulier op onze website (met uw DigiD). Het indienen van een bezwaarschrift per e-mail is niet mogelijk.
U kunt ook schriftelijk bezwaar indienen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 300, 3720 AH Bilthoven.
Als u wilt voorkomen dat het besluit in werking treedt, dan moet u ook een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling Bestuursrecht, o.v.v. Voorlopige Voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. U moet voor een dergelijke voorziening ook griffierecht betalen. Voor meer informatie over de hoogte daarvan kunt u contact opnemen met de griffier van de rechtbank (030) 223 30 00.

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl