Gemeenteblad van Borger-Odoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornGemeenteblad 2015, 110237Beschikkingen | afhandeling
Gemeente Borger-Odoorn, Valthermond, Gildeweg 2, het organiseren van een Wintermarkt bij Zorgcentrum De Prins Hoeve, (verleend 17/11)
Door de burgemeester van de gemeente Borger-Odoorn is deze vergunning verleend.
U kunt deze vergunning inzien in het Klantcontactcentrum.
Valthermond
Gildeweg 2, vergunning verleend voor het organiseren van een Wintermarkt bij Zorgcentrum De Prins Hoeve op zaterdag 28 november 2015 van 15.00 uur tot 20.00 uur.
Tijdelijke verkeersmaatregel
Burgemeester en wethouders hebben besloten om mee te werken aan de tijdelijke verkeersmaatregel:
-het afsluiten van de Gildeweg te Valthermond van nummer 1 tot en met nummer 5 van 08.00 uur tot 22.00 uur.
Bezwaarmogelijkheden
Belanghebbenden kunnen tegen deze beschikking bezwaar indienen. Gedurende de bezwaartermijn kunnen de beschikkingen en de bijbehorende stukken worden ingezien op werkdagen tussen 08.30 en 12.00 uur bij de afdeling Klantcontactcentrum, cluster Omgeving in het gemeentehuis te Exloo.
Voor meer informatie over rechtsbeschermingsmogelijkheden zie http://www.borger-odoorn.nl/nieuws/zienswijze-bezwaar-en-beroep.html.