Gemeenteblad van Vlissingen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlissingenGemeenteblad 2015, 109688Beschikkingen | aanvraag
Realiseren studio's Kanaalstraat 95
Burgemeester en wethouders van Vlissingen maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:
 
Voor het realiseren van studio’s in een bestaand pand op de locatie Kanaalstraat 95 (02-11-2015)
 
De publicatie van de ingediende aanvragen heeft een informatief karakter. Tegen deze aanvragen kunnen geen bezwaarschriften worden ingediend. Het is mogelijk dat de tekeningen, waarop de vergunning wordt verleend, afwijken van de ingediende aanvraag.