Gemeenteblad van Borger-Odoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornGemeenteblad 2015, 109066Beschikkingen | afhandeling
Gemeente Borger-Odoorn, Valthermond, Zuiderdiep 558, het ten gehore brengen van live muziek op 21 november 2015 van 21.00 tot 01.00 Old Smuggler (kennisgeving)
Het college van burgemeester en wethouders heeft op grond van artikel 4:3 Algemene plaatselijke verordening (Apv) een kennisgeving ontvangen vanvoorhet ten gehorebrengen van live muziek op 21 november 2015van 21.00tot01.00.
De kennisgeving kan worden ingezien bij de afdeling Klantcontactcentrum, cluster Omgeving.