Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2015, 108488Beschikkingen | afhandeling
Gemeente Sittard-Geleen - Exploitatievergunning geweigerd; dossiernummer SKSI2015-0099, Massagesalon Good4You, Rijksweg 127, 6161 BJ Geleen
De burgemeester van Sittard-Geleen heeft de volgende exploitatievergunning geweigerd.
 
Naam bedrijf: Massagesalon Good4You
Locatie: Rijksweg Zuid 127, 6161 BJ Geleen
Dossiernummer: SKSI2015-0099
Verzenddatum besluit: 13 november 2015
 
Belanghebbenden kunnen tegen bovengenoemd besluit een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Sittard-Geleen, postbus 18, 6130 AA Sittard. Verzend dit bezwaarschrift per post. Persoonlijk afgeven in het gemeentehuis mag ook. Een bezwaarschrift via e-mail is niet rechtsgeldig! Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en ten minste het volgende bevatten:
 • -
  de naam en het adres van de indiener
 • -
  de dagtekening
 • -
  een omschrijving van het besluit
 • -
  de gronden van het bezwaar.
De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken na verzenddatum van het besluit.
 
Wilt u meer informatie over wat men kan doen als men het niet eens is met een beslissing van de gemeente? Lees dan de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’. Daarin staat óf en hoe men bezwaar kan maken of beroep kan instellen tegen een gemeentelijke beslissing. De brochure is te verkrijgen via www.rijksoverheid.nl.