Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2015, 108479Beschikkingen | afhandeling
Gemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunningaanvraag ingetrokken;dossiernummer Om15.0444, Walramstraat 20, 6131 BM Sittard
Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen hebben de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek van de aanvrager ingetrokken.
 
Omschrijving activiteit(en): veranderen bestemming kantoorpamd in wonen en een kapperszaak
Locatie: Walramstraat 20, 6131 BM Sittard
Ontvangstdatum aanvraag: 28 oktober 2015
Dossiernummer: Om15.0444
Datum verzoek intrekking: 11 november 2015
 
Tegen deze ingetrokken aanvraag om omgevingsvergunning kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.