Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2015, 108472Beschikkingen | afhandeling
Gemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning beslistermijn verlengd; dossiernummer Om15.0407, Rijksweg Noord 13, 6162 AA Geleen
Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen hebben besloten de beslistermijn van de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning met zes weken te verlengen.
 
Omschrijving activiteit(en): plaatsen van diverse reclame-uitingen
Locatie: Rijksweg Noord 13, 6162 AA Geleen
Ontvangstdatum: 1 oktober 2015
Dossiernummer: Om15.0407
 
Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen. Voor het inzien van het dossier kunt u contact opnemen met de balie Vergunningen via telefoonnummer 14 046.