Wageningen: Nota Parkeernormen Wageningen 2015
B&W-besluit
 
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft in zijn vergadering gesproken over de Nota Parkeernormen Wageningen 2015 en besloten:
 
Datum vergadering: 10/11/2015 
 
 
Beslispunten
 
  • 1.
    Nota Parkeernormen Wageningen 2015 vast te stellen en inwerking te laten treden vanaf de 1e dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.
Naar boven