Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2015, 108415Beschikkingen | aanvraag
Gemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om15.0466, Rijksweg Zuid 250, 6161 BZ Geleen
Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen hebben de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen.
 
Omschrijving activiteit(en): naamswijziging op reclame-uitingen
Locatie: Rijksweg Zuid 250, 6161 BZ Geleen
Ontvangstdatum: 11 november 2015
Dossiernummer: Om15.0466
 
Tegen deze aangevraagde vergunning kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen. Pas bij besluitvorming kunt u, afhankelijk van de gevolgde procedure, een bezwaar aantekenen of tegen het besluit in beroep gaan. Wordt van een aanvraag tijdens de behandeling een ontwerpbesluit ter inzage gelegd dan kunt u zienswijzen op dit ontwerpbesluit aan ons college kenbaar maken.
 
Voor het inzien van het dossier kunt u contact opnemen met de balie Vergunningen via telefoonnummer 14 046.