Gemeenteblad van Sittard-Geleen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Sittard-GeleenGemeenteblad 2015, 105424Beschikkingen | aanvraag
Gemeente Sittard-Geleen - Omgevingsvergunning aangevraagd; dossiernummer Om15.0447, Annastraat 15, 6161 GV Geleen
Burgemeester en wethouders van Sittard-Geleen hebben de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen.
 
Omschrijving activiteit(en): aanbrengen nieuwe gevelreclame
Locatie: Annastraat 15, 6161 GV Geleen
Ontvangstdatum: 3 november 2015
Dossiernummer: Om15.0447
 
Tegen deze aangevraagde vergunning kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen. Pas bij besluitvorming kunt u, afhankelijk van de gevolgde procedure, een bezwaar aantekenen of tegen het besluit in beroep gaan. Wordt van een aanvraag tijdens de behandeling een ontwerpbesluit ter inzage gelegd dan kunt u zienswijzen op dit ontwerpbesluit aan ons college kenbaar maken.
Voor het inzien van het dossier kunt u contact opnemen met de balie Vergunningen via telefoonnummer 14 046.