Gemeenteblad van Borger-Odoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornGemeenteblad 2015, 104157Beschikkingen | afhandeling
Gemeente Borger-Odoorn, Klijndijk, Wanstraat 7, het organiseren van een Kerstmarkt, (verleend 3/11)
Door de burgemeester van de gemeente Borger-Odoorn is deze vergunning verleend.
U kunt deze vergunning inzien in het Klantcontactcentrum.
Klijndijk
Wanstraat 7, vergunning verleend voor het organiseren van een Kerstmarkt op zondag 13 december 2015 van 14.00 uur tot 19.30 uur.
Bezwaarmogelijkheden
Belanghebbenden kunnen tegen deze beschikking bezwaar indienen. Gedurende de bezwaartermijn kunnen de beschikkingen en de bijbehorende stukken worden ingezien op werkdagen tussen 08.30 en 12.00 uur bij de afdeling Klantcontactcentrum, cluster Omgeving in het gemeentehuis te Exloo.
Voor meer informatie over rechtsbeschermingsmogelijkheden zie http://www.borger-odoorn.nl/nieuws/zienswijze-bezwaar-en-beroep.html.