Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2015, 101956Overige besluiten van algemene strekking
Wijzigen openbare ruimten Zuidas(3B, 2015, 217)
 
Afdeling 3B
Nummer 217
Publicatiedatum 28 oktober 2015
Onderwerp
Wijzigen openbare ruimten Zuidas
Burgemeester en wethouders van Amsterdam
Gelet op:
 • a.
  artikel 108 van de Gemeentewet
 • b.
  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)
 • c.
  artikel 4 van de Verordening op de vastgoedregistratie Amsterdam 2011
 • d.
  artikel 12a van het Reglement vastgoedregistratie Amsterdam 2011,
Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 27 oktober 2015
de volgende openbare ruimten hebben gewijzigd:
• Parnassusweg (BAG-type weg)
• Buitenveldertselaan (BAG-type weg)
Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
A.H.P. Van Gils, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester
Toelichting op wijzigen openbare ruimten Zuidas
Dit gebied is volop in ontwikkeling waarbij er veel nieuwe openbare ruimten zijn ontstaan. Voor een groot aantal nieuwe verblijfsobjecten (woningen, kantoren, etc.) moeten nu nummeraanduidingen worden toegekend. Om tot een overzichtelijke toekenning van nummeraanduidingen te komen is het noodzakelijk om de openbare ruimte die nu nog bekend is als Buitenveldertselaan te wijzigen in Parnassusweg. Dit betreft het gedeelte tussen de Gustav Mahlerlaan en de De Boelelaan.
Het eerder uitgegeven adres Buitenveldertselaan 1 zal hiertoe worden ingetrokken. De eigenaar en de gebruiker van dit adres zijn hierover geïnformeerd en zij hebben geen bezwaar hiertegen.
Met dit wijzigingsbesluit wordt de ligging van de openbare ruimten Parnassusweg en Buitenveldertselaan vastgesteld.
Omdat het een wijziging van de ligging van bestaande openbare ruimten betreft is een advies van de commissie naamgeving openbare ruimten niet noodzakelijk. De beheerder van de openbare ruimte binnen het stadsdeel Zuid is geïnformeerd over de voorgestelde wijziging en hij heeft ook geen bezwaar.
Bijlage
Situatietekening