Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 101956

Gepubliceerd op 30 oktober 2015 09:00
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagenWijzigen openbare ruimten Zuidas(3B, 2015, 217)
 
Afdeling 3B
Nummer 217
Publicatiedatum 28 oktober 2015
Onderwerp
Wijzigen openbare ruimten Zuidas
Burgemeester en wethouders van Amsterdam
Gelet op:
 • a.
  artikel 108 van de Gemeentewet
 • b.
  artikel 6 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG)
 • c.
  artikel 4 van de Verordening op de vastgoedregistratie Amsterdam 2011
 • d.
  artikel 12a van het Reglement vastgoedregistratie Amsterdam 2011,
Brengen ter algemene kennis dat zij in hun vergadering van 27 oktober 2015
de volgende openbare ruimten hebben gewijzigd:
• Parnassusweg (BAG-type weg)
• Buitenveldertselaan (BAG-type weg)
Met een afbakening overeenkomstig de bijbehorende situatietekening.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
A.H.P. Van Gils, secretaris E.E. van der Laan, burgemeester
Toelichting op wijzigen openbare ruimten Zuidas
Dit gebied is volop in ontwikkeling waarbij er veel nieuwe openbare ruimten zijn ontstaan. Voor een groot aantal nieuwe verblijfsobjecten (woningen, kantoren, etc.) moeten nu nummeraanduidingen worden toegekend. Om tot een overzichtelijke toekenning van nummeraanduidingen te komen is het noodzakelijk om de openbare ruimte die nu nog bekend is als Buitenveldertselaan te wijzigen in Parnassusweg. Dit betreft het gedeelte tussen de Gustav Mahlerlaan en de De Boelelaan.
Het eerder uitgegeven adres Buitenveldertselaan 1 zal hiertoe worden ingetrokken. De eigenaar en de gebruiker van dit adres zijn hierover geïnformeerd en zij hebben geen bezwaar hiertegen.
Met dit wijzigingsbesluit wordt de ligging van de openbare ruimten Parnassusweg en Buitenveldertselaan vastgesteld.
Omdat het een wijziging van de ligging van bestaande openbare ruimten betreft is een advies van de commissie naamgeving openbare ruimten niet noodzakelijk. De beheerder van de openbare ruimte binnen het stadsdeel Zuid is geïnformeerd over de voorgestelde wijziging en hij heeft ook geen bezwaar.
Bijlage
Situatietekening

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl