Aanvraag omgevingsvergunning, bouwkundig versterken en verduurzamen woningen Ubbenasingel 48 t/m 62 te Spijk
Burgemeester en wethouders van de gemeente Delfzijl hebben op 20 oktober 2015 ontvangen een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwkundig versterken en verduurzamen van de woningen aan de Ubbena- singel 48 t/m 62, 9909 AR te Spijk.
Inlichtingen
Informatie over deze aangevraagde omgevingsvergunning krijgt u bij de Werkorganisatie DEAL-gemeenten via telefoonnummer (0596) 63 97 00. Algemene informatie over procedures rond omgevingsvergunningen vindt u op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingsvergunning.
Naar boven