Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2014
Nr. 9393

Gepubliceerd op 24 februari 2014 11:56Aanwijzing beschermd gemeentelijk monument: oorlogsmonument Hedel

Het onderstaande object is aangewezen als beschermd gemeentelijk monument:

het oorlogsmonument in Hedel, hoek Koningin Wilhelminastraat/Uithovensestraat

Heeft u vragen of opmerkingen over dit besluit? Neem dan contact op met het team Vergunningen via telefoonnummer 14 0418.

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken na deze kennisgeving een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op.

Indien u deze opschorting wenst, kunt u - tegelijk met de indiening van uw bezwaarschrift - een verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Aan dit verzoek zijn kosten (griffierecht) verbonden. Meer informatie hierover staat op www.rechtspraak.nl.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl