Gemeenteblad van Maasdriel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaasdrielGemeenteblad 2014, 9393Beschikkingen | afhandeling

Aanwijzing beschermd gemeentelijk monument: oorlogsmonument Hedel

Het onderstaande object is aangewezen als beschermd gemeentelijk monument:

het oorlogsmonument in Hedel, hoek Koningin Wilhelminastraat/Uithovensestraat

Heeft u vragen of opmerkingen over dit besluit? Neem dan contact op met het team Vergunningen via telefoonnummer 14 0418.

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken na deze kennisgeving een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op.

Indien u deze opschorting wenst, kunt u - tegelijk met de indiening van uw bezwaarschrift - een verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Aan dit verzoek zijn kosten (griffierecht) verbonden. Meer informatie hierover staat op www.rechtspraak.nl.