Aanvraag reguliere procedure omgevingsvergunning Klipperstraat 29
Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat in de periode van 28 november tot en met 5 december 2014.
De volgende aanvragen reguliere procedure omgevingsvergunningen zijn binnengekomen:
28-11-2014, Klipperstraat 29, Harlingen, het aanleggen van een in/-uitrit;
Tegen een binnengekomen aanvraag kan geen bezwaar worden ingediend.
Harlingen 22-12-2014
Naar boven