Wijziging gemeenschappelijke regeling Ferm Werk
Burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk maken bekend, dat de raad in zijn openbare vergadering van 16 juli 2014 en dat hun college bij besluit van 27 mei 2014 op grond van artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen hebben besloten de Gemeenschappelijke regeling Ferm Werk te wijzigen. De wijzigingen betreffen de artikelen 24, lid 9 en 31, lid 3, van de regeling. De gewijzigde regeling is opgenomen in de bij deze bekendmaking behorende bijlage.
Bodegraven, 24 december 2014.
Burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk,
de secretaris, a.i.,
drs. J.G. de Jager
de burgemeester,
mr. C. van der Kamp
Naar boven