Aanwijzingsbesluit Betaald Parkeren 2015
 
Collegebesluit 9 december 2014, nr. 10
Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg,
gelet op:
 • -
  artikel 225 van de Gemeentewet
 • -
  artikel 2 van de Parkeerverordening 2011 en
 • -
  artikelen 2 en 8 van de Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2015 (verder: Verordening Parkeerbelastingen 2015)
Besluit
 • -
  Vast te stellen het Aanwijzingsbesluit Betaald Parkeren 2015
 • -
  In te trekken alle voorgaande besluiten met betrekking tot het aanwijzen van parkeerplaatsen waar parkeerbelasting wordt geheven zoals bedoeld in artikel 225 van de Gemeentewet
Artikel 1Aanwijzing plaatsen
1.Op grond van artikel 2 van de Parkeerverordening 2011 worden de volgende plaatsen aangewezen, waarop tegen betaling van belasting als bedoeld in artikel 2 van de Verordening Parkeerbelastingen 2015 dan wel met een vergunning als bedoeld in artikel 2 lid 1 van de Parkeerverordening 2011 en artikel 2 onder b van de Verordening Parkeerbelastingen 2015 mag worden geparkeerd: de navolgende wegen, weggedeelten en terreinen gelegen in:
R ayon s B01 en B02:
het gebied dat wordt begrensd door Spoorlaan, Heuvelring, Paleisring, Mauritshof, Stadhuisplein, Schouwburgring, Louis Bouwmeesterplein, Kloosterstraat, Zomerstraat en Noordhoekring
R ayon O01:
het gebied dat wordt begrensd door Heuvelring, Spoorlaan, Professor Dondersstraat, Sint Josephstraat, Lancierstraat en Jan Aartestraat.
Rayon O02:
het gebied dat wordt begrensd door Jan Aartestraat, Lancierstraat, Sint Josephstraat, Sint Josephdwarsstraat, Hoogvensestraat, Lancierstraat, Piushaven, Voetboogplein, Kolvenierstraat, Stevenzandsestraat, Piusstraat en Piusplein.
Rayon O03:
het gebied dat wordt begrensd door Spoorlaan, Ringbaan-Oost, Prinsenhoeven, Sint Josephstraat en Professor Dondersstraat.
Rayon Z01:
het gebied dat wordt begrensd door Oude Dijk, Schouwburgring, Stadhuisplein, Paleisring, Piusstraat, Sint Jorisstraat, Bisschop Zwijssenstraat en Nieuwstraat.
Rayon Z02:
het gebied dat wordt begrensd door Kloosterstraat, Louis Bouwmeesterplein, Zomerstraat, Lieve Vrouweplein, Korvelseweg, Jan van der Leestraat en Nazarethstraat.
Rayon Z03:
het gebied dat wordt begrensd door Nieuwstraat, Sint Jorisstraat, Piusstraat, Bisschop Zwijssenstraat, Hoogtedwarsstraat, Hoogestraat, Varkensmarkt en Veestraat.
Rayon Z04:
het gebied dat wordt begrensd door Piusstraat, Stevenzandsestraat, Stuivesantplein en Heikestraat.
Rayon W01:
het gebied dat wordt begrensd door Bredaseweg, Zomerstraat, Lieve Vrouweplein, Korvelseweg, Observantenhof, Gardiaanhof, Frater Mattheushof, Capucijnenstraat, Sint Annahof en Sint Annastraat.
Rayon W02:
het gebied dat wordt begrensd door Wilgenstraat, Lindenplein, Esdoornstraat, Laagstraat, Noordhoekring en Bredaseweg.
Rayon W03:
het gebied dat wordt begrensd door Boomstraat, Dionysiusstraat, Elzenstraat, Sint Ceciliastraat, Elzenstraat, Sint Ceciliastraat, Hart van Brabantlaan, Sint Ceciliastraat, Spoorlijn, Hart van Brabantlaan en Noordhoekring.
Rayon N01:
het gebied dat wordt begrensd door NS-Plein, Lange Nieuwstraat, Besterdring, Leonard van Vechelstraat, Koestraat, Molenbochtplein, Koestraat, Park de Horion en Enschotsestraat.
Rayon N02:
het gebied dat wordt begrensd door Besterdring (tot ca. huisnummer 61), Besterdplein, Nicolaas Pieckstraat en Leonard van Vechelstraat.
Rayon N03:
het gebied dat wordt begrensd door: Enschotsestraat, Rozenstraat, Jasmijnstraat, Zuid-Oosterstraat en NS-Plein.
Parkeerterrein Stappegoor
het gebied dat bestaat uit de straten Apennijnenweg, Stappegoorweg en Professor Goossenslaan.
Alsmede de straten:
Burgemeester Brokxlaan, Burgemeester Brokxlaan 8 (zijnde parkeergebied Smederij binnen gebied De werkplaats), Leharstraat, Lijnsheike, Molenstraat, Philips Vingboonsstraat en Wilhelminapark.
Voor het volledige overzicht van alle straten binnen de rayons verwijzen wij naar bijlage 1.
2.Aan te wijzen als plaatsen, waar in afwijking van het eerste lid van dit artikel uitsluitend mag worden geparkeerd met een vergunning als bedoeld in artikel 2 lid 2 van de Parkeerverordening 2011 en artikel 2 onder b van de Verordening Parkeerbelastingen 2015 en/of met een dagticket en ter plaatse aangeduid met bord E9 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met eventueel onderbord 'alleen dagticket': de navolgende wegen, weggedeelten en terreinen, gelegen in:
Rayons B01 en B02:
Antoniusstraat, Bodehof Frater Paulussehof, Hendrikhof, Heuvelstraat, Kloosterstraat, Langestraat (terrein), Langestraat, Louis Bouwmeesterplein, Magazijnstraat, Mauritshof, Spoorlaan (westelijk gedeelte Klipperterrein), Spoorlaan (ter hoogte van voetgangersingang Knegtelgarage), Willemsplein, Burgerijpad, Fabriekstraat, Frater Romboutshof, Korte Schijfstraat, Poststraat, Schoolstraat, Stationsstraat (m.u.v. plaatsen ter hoogte van politiebureau), Utrechtsestraat en Vincentiusstraat.
Rayon O01:
Cavaleriestraat, Dunantstraat (m.u.v. parkeerterrein en m.u.v. parkeerplaatsen met parkeermeter), Fleminghof, Flemingstraat (m.u.v. parkeerplaatsen met parkeermeter), Huzarenstraat, Jan Aartestraat, Kazernehof (m.u.v. gedeelte voor kort betaald parkeren) , Kurassiersstraat, Lanciersstraat, Landsteinerstraat, Ordonnansenstraat Pasteurhof, Pasteurstraat, Salkplantsoen en Tivolistraat.
Rayon O02:
Barkstraat, Catamaranstraat,, Clercxstraat, Galeipad, Galjoenstraat, Gildebroederstraat, Handbooghof, Hoogvensestraat, Jolstraat, Klipperplein, Koggeplein, Kolveniersstraat, Koopvaardijstraat (m.u.v. terrein voor kort betaald parkeren), Kotterstraat, Lanciersstraat, Piushaven (kop), Schoenerstraat (m.u.v. toekomstig parkeerterrein), Sint Josephdwarsstraat, Sint Sebastiaanstraat en Tjalkstraat.
Rayon O03:
Spoorlaan (Boerhaaveplein (alleen met vergunning op 8 plaatsen meest oostelijk op dit terrein)), Boerhaavestraat, Carré (m.u.v. parkeerplaatsen met parkeermeter), Gerard de Bondtstraat (m.u.v. parkeerplaatsen met parkeermeter), Gerard van Swietenstraat, Jan van Beverwijckstraat, Nieuwe Bosscheweg, P.F.Bergmanstraat, Pieter Pauwstraat, Professor Dondersstraat (m.u.v. parkeerplaatsen met parkeermeter), Reinier de Graafstraat, Ringbaan-Oost, Spoorlaan-Oost, Sint Josephstraat
Alsmede de straten:
Treubstraat en Troelstrastraat
Voor het volledige overzicht van alle straten binnen de rayons verwijzen wij naar bijlage 1.
3.Aan te wijzen als plaatsen, die in afwijking van lid 1 uitsluitend gebruikt mogen worden voor kort betaald parkeren: de navolgende wegen, weggedeelten en terreinen:
Rayons B01 en B02:
Schouwburgring, Spoorlaan (ter hoogte van Interpolis), Spoorlaan (Klipperterrein, m.u.v. het gedeelte bestemd voor vergunninghouders), Spoorlaan (ter hoogte van Sirtaki), Noordhoekring, Schouwburgring, Spoorlaan (ter hoogte van Natuurmuseum), Stationsstraat (ter hoogte van politiebureau) en Noordhoekring (Tehatex terrein) en Heuvelstraat (m.u.v. vergunninghouderplaatsen)
Rayon O01:
Dunantstraat (bij de parkeermeter), Dunantstraat (Faxxterrein), Flemingstraat en Kazernehof (m.u.v. gedeelte bestemd voor vergunninghouders)
Rayon O02:
Koopvaardijstraat (terrein) en Piushaven (m.u.v. parkeerplaatsen aan kopse zijde van haven).
Rayon O03:
Spoorlaan (Boerhaaveplein, m.u.v. strook aan oostzijde bestemd voor vergunninghouders), Carré (ter hoogte van de parkeermeter), Gerard de Bondtstraat (ter hoogte van de parkeermeter), Nieuwe Bosscheweg (m.u.v. vergunninghouderplaatsen), P.F.Bergmanstraat (m.u.v. vergunninghouderplaatsen), Prinsenhoeven (bij de parkeermeter), Professor Dondersstraat (bij de parkeermeters), Spoorlaan-Oost (m.u.v. vergunninghouderplaatsen), Sint Josephstraat (m.u.v. vergunninghouderplaatsen).
Alsmede de straten:
Burgemeester Brokxlaan, Leharstraat, Lijnsheike, Molenstraat, Philips Vingboonsstraat, Wilhelminapark, Apennijnenweg, Stappegoorweg en Professor Goossenslaan
Voor het volledige overzicht van alle straten binnen de rayons verwijzen wij naar bijlage 1.
Artikel 2Werkingstijden
1.De tijden waarop op bovengenoemde (parkeerapparatuur)plaatsen tegen betaling van belasting, middels het inwerking stellen van de parkeerapparatuur en/of met een van gemeentewege verstrekte vergunning, zoals omschreven in de Verordening Parkeerbelastingen 2015 en de Parkeerverordening 2011 mag worden geparkeerd zijn:
rayon B01: maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 02.00 uur, zondag van 12.00 tot 02.00 uur
rayon B02: maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 02.00 uur, zondag van 12.00 tot 02.00 uur
rayon O01: maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 02.00 uur, zondag van 12.00 tot 02.00 uur
rayon O02: maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 02.00 uur, zondag van 12.00 tot 02.00 uur
rayon O03: maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 15.00 uur
rayon Z01: maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 02.00 uur, zondag van 12.00 tot 02.00 uur
rayon Z02: maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 22.00 uur
rayon Z03: maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 22.00 uur
rayon Z04: maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 22.00 uur
rayon W01: maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 22.00 uur
rayon W02: maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 22.00 uur
rayon W03: maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 22.00 uur
rayon N01: maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 22.00 uur
rayon N02: maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 22.00 uur
rayon N03: maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 22.00 uur
Alsmede:
 • -
  Burgemeester Brokxlaan: maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 22.00 uur
 • -
  Gebied De Werkplaats (Spoorzone): maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 22.00 uur
 • -
  Stappegoorweg: maandag tot en met zondag van 9.00 tot 01.00 uur
 • -
  Apennijnenweg: maandag tot en met zondag van 9.00 tot 01.00 uur
 • -
  Professor Goossenslaan: maandag tot en met zondag van 9.00 tot 01.00 uur
 • -
  Leharstraat: maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 18.00 uur, vrijdag tevens van 18.00 tot 21.00 uur
 • -
  Lijnsheike: maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 18.00 uur, vrijdag tevens van 18.00 tot 21.00 uur
 • -
  Molenstraat: maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 18.00 uur
 • -
  Philips Vingboonsstraat: maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 18.00 uur, donderdag tevens van 18.00 tot 21.00 uur.
 • -
  Stratinghpad: maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 02.00 uur; zondag van 12.00 tot 02.00 uur
 • -
  Treubstraat: maandag tot en met zondag van 09.00 tot 00.00 uur
 • -
  Troelstrastraat: maandag tot en met zondag van 09.00 tot 00.00 uur
 • -
  Wilhelminapark: maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur.
  • 2.
   In afwijking op het eerste lid mag met een van gemeentewege verstrekte parkeervergunning niet worden geparkeerd tijdens winkeltijden, dat wil zeggen maandag tot en met zaterdag van 9.00 en 18.00 uur en donderdag tevens van 18.00-21.00 uur, op de navolgende wegen, weggedeelten en terreinen gelegen aan: Bredaseweg, Besterdring en Korvelseweg.
Artikel 3Parkeerduurbeperking
 • 1.
  De plaatsen, waar ingevolge de artikelen 2 en 8 van de Verordening Parkeerbelastingen 2015 en artikel 2 van de Parkeerverordening 2011 tegen betaling van belasting, met een maximale parkeerduur van 1 (een) uur, mag worden geparkeerd zijn de navolgende wegen, weggedeelten en terreinen:
  • -
   in de r ayon s B01 en B02 , met uitzondering van het Tehatex terrein (Noordhoekring), waarvoor een maximale parkeerduur van 4 uur geldt;
  • -
   in rayon Z01
 • 2.
  De plaatsen waar ingevolge de artikelen 2 en 8 van de Verordening Parkeerbelastingen 2015 en artikel 2 van de Parkeerverordening 2011 tegen betaling van belasting, met een maximale parkeerduur van 2 (twee) uur, mag worden geparkeerd zijn de navolgende wegen, weggedeelten en terreinen:
  • -
   in de rayons Z02, Z03, Z04, W01, W02, W03, N01, N02 (m.u.v. NS-Plein en Besterdplein, waarvoor een maximale parkeerduur van 4 uur geldt) en N03
  • -
   Burgemeester Brokxlaan en Smederij ( gebied De Werkplaats ), Lijnsheike, Leharstraat, Molenstraat en Philips Vingboonsstraat .
 • 3.
  De plaatsen waar ingevolge de artikelen 2 en 8 van de Verordening Parkeerbelastingen 2015 en artikel 2 van de Parkeerverordening 2011 tegen betaling van belasting, met een maximale parkeerduur van 4 (vier) uur, mag worden geparkeerd zijn de navolgende wegen, weggedeelten en terreinen:
  • -
   in rayons B01 en B02: Noordhoekring (Tehatexterrein)
  • -
   in rayon O01: Kazernehof
  • -
   in rayon O02: Koopvaardijstraat (terrein), Piushaven, Schoenerstraat (toekomstig parkeerterrein)
  • -
   in rayon O03: Nieuwe Bosscheweg, P.F. Bergmansstraat, Sint Josephstraat, Spoorlaan (Boerhaaveplein en locatie Spoorlaan-Oost).
  • -
   in rayon N02: Besterdplein en NS-Plein
  • -
   alsmede in het Wilhelminapark
 • 4.
  De parkeerduur is onbeperkt bij de navolgende wegen, weggedeelten en terreinen:
  • -
   van parkeerterrein Stappegoor : Professor Goossenslaan, Apennijnenweg en Stappegoorweg
Artikel 4Wijze van betalen
 • 1.
  De belasting dient terstond bij aanvang van parkeren te worden voldaan. Betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 8 van de Verordening Parkeerbelastingen 2015 geschiedt door het in werking stellen van de parkeerapparatuur:
  • a.
   door inworp van muntgeld van € 0,10/€ 0,20/€ 0,50/€ 1,00/€ 2,00;.
  • b.
   door betaling met een door de parkeerautomaat geaccepteerde rekening gebonden pas (o.a. creditcard, pinpas);
  • c.
   door met een (mobiele) telefoon, of ander communicatiemiddel in te loggen op de centrale computer, zoals gedefinieerd in artikel 1 onder c van de Verordening Parkeerbelastingen 2015;
 • 2.
  Een door de parkeerapparatuur, ten gevolge van de betaling onder a of b, vervaardigd ticket dient met de tijdsaanduiding naar boven in het motorvoertuig duidelijk leesbaar achter de voorruit te worden geplaatst.
 • 3.
  Bij het in werking stellen van de parkeerapparatuur moeten de aanwijzingen en voorschriften, aangegeven op of bij de parkeerapparatuur, in acht worden genomen. Van de verschuldigde belasting per tijdseenheid wordt op of bij de parkeerapparatuur kennis gegeven.
 • 4.
  Betaling van de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 8 van de Verordening Parkeerbelastingen 2015 kan ook geschieden door het aanschaffen van een week-, maand- of kwartaalkaart betaald parkeren bij de parkeerbalie van de Stadswinkel, Stadshuisplein 130 te Tilburg of digitaal via internet. De aldus gekochte kaart dient op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats achter de voorruit van het motorvoertuig te worden geplaatst.
Artikel 5Inwerkingtreding en citeertitel
 • 1.
  Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015
 • 2.
  Dit besluit kan worden aangehaald als "Aanwijzingsbesluit Betaald Parkeren 2015".
 • 3.
  Op de datum van inwerkingtreding van dit Aanwijzingsbesluit Betaald Parkeren 2015 worden alle voorgaande besluiten met betrekking tot het aanwijzen van plaatsen waar tegen betaling kan worden geparkeerd ingetrokken en vervangen door het Aanwijzingsbesluit Betaald Parkeren 2015.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Tilburg op 9 december 2014
De secretaris,
De burgemeester,
Naar boven