Gemeenteblad van Boxtel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BoxtelGemeenteblad 2014, 76658Overige besluiten van algemene strekking
Vaststelling subsidieplafonds
 
De gemeenteraad van Boxtel heeft in de vergadering van 14 oktober 2014 en 4 november 2014 de volgende subsidieplafonds vastgesteld voor het subsidiejaar 2015:
Programma
Subsidieregeling
Omschrijving
Plafond 2015
6.
A.
Sportorganisaties
€ 26.015,00
7.
G.
Muzikale uitingsvormen
€ 50.690,00
5.
K.
Peuterspeelzalen
€ 272.000,00
5.
K.
Lokaal Onderwijsbeleid
€ 126.881,00
Indien het subsidieplafond dreigt te worden overschreden, verdeelt het college van burgemeester en wethouders het beschikbare bedrag op de volgende wijzen:
A. SportorganisatiesEerst wordt de in de beleidsregels vastgestelde berekensystematiek toegepast. Daarna wordt het beschikbare bedrag naar evenredigheid over de aanvragen verdeeld.
G. Muzikale uitingsvormen
Eerst wordt de in de beleidsregels vastgestelde berekensystematiek toegepast. Daarna wordt het beschikbare bedrag naar evenredigheid over de aanvragen verdeeld.
K . Peuterspeelzalen .
Is het werkelijk aantal peuters hoger dan de jaarlijks opgenomen beschikbare bedragen in de gemeentelijke begroting voor het reguliere peuterspeelzaalwerk, dan wordt het bedrag per peuter (2015) naar beneden aangepast.