Verordening afstemming, bestuurlijke boete en handhaving Participatiewet, IOAW en IOAZ Utrecht 2015
 
VERORDENING VAN UTRECHT 2014 Nr. 32
(raadsbesluit 4 december 2014)
 
gelet op:
artikel 8, eerste lid, aanhef en onderdeel a en d, van de Participatiewet;
artikel 8b van de Participatiewet;
artikel 35van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers;
artikel 35 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen; en
artikel 149 van de Gemeentewet;
overwegende dat:
de Participatiewet gemeenten verplicht om bij verordening regels te stellen met betrekking tot het verlagen van de bijstand, bedoeld in artikel 18, tweede lid en de periode van verlaging van de bijstand, bedoeld in artikel 18, vijfde en zesde lid;
stelt vast de:
Verordening afstemming, bestuurlijke boete en handhaving Participatiewet, IOAW en IOAZ Utrecht 2015
 
De totale Verordening treft u in de bijlage aan.
Naar boven