Gemeenschappelijke regeling van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant
Burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur delen mee besloten te hebben tot het treffen van de Gemeenschappelijke regeling van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant. Deze regeling wordt aangegaan door de colleges van de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert en treedt in werking op 1 januari 2015.
De regeling heeft tot doel om ten behoeve van de gezamenlijke gemeenten taken uit te voeren en het operationeel beleid te verzorgen en te ondersteunen op het gebied van werk en inkomen. U kunt tegen betaling van de leges een afschrift krijgen van de volledige tekst van de regeling. De gemeenschappelijke regeling is zo spoedig mogelijk ook te raadplegen via de website www.overheid.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 14 076
 
Naar boven