Gemeenteblad van Halderberge

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HalderbergeGemeenteblad 2014, 74805Overige overheidsinformatie
Bekendmaking besluit tot treffen van de Gemeenschappelijke regeling van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge maken conform artikel 26 van de Wet gemeenschappelijke regelingen bekend dat zij op 11 november 2014, nadat de raad hiervoor toestemming heeft verleend op 30 oktober 2014, besloten hebben tot het treffen van de Gemeenschappelijke regeling van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant.
Deze regeling wordt aangegaan door de colleges van de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert en treedt in werking op 1 januari 2015.
De regeling heeft tot doel om ten behoeve van de gezamenlijke gemeenten taken uit te voeren en het operationeel beleid te verzorgen en te ondersteunen op het gebied van werk en inkomen.
De nieuwe regeling wordt ingeschreven in het Register van Gemeenschappelijke Regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Dit register ligt voor eenieder ter inzage.
De volledige tekst van de gemeenschappelijke regeling vindt u in de bijlage.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer P.A.M. Luyten van de afdeling Klantzaken, bereikbaar onder nummer 140165.