Gemeenteblad van Boxtel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BoxtelGemeenteblad 2014, 71902Overige besluiten van algemene strekking
TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE REGELING INRITTEN, HERSTRATEN EN ONDERHOUD OBJEKT-BEWEGWIJZERING
 
INRITTEN, HERSTRATEN EN ONDERHOUD OBJECT-
BEWEGWIJZERING 2015 ALS BEDOELD in ARTIKEL 1
VAN DE REGELING
Tarief exclusief BTW in euro’s
2013 2014 2015
a.Aanleg inritten (per m1)
*vaste prijs per m1 50,40 50,90 51,60
*vaste prijs verplaatsen van een lichtmast 432,20 436,90 442,70
*vaste prijs verplaatsen van een kolk 10008,00 109,20 110,70
*vaste prijs rooien van een boom
(conform, methode Raad) p.m p.m p.m
b. 1 Herstraten uitvoering door gemeente
De onderstaande tarieven worden gehanteerd
bij het herstraten van sleuven die door de
vergunninghouder zijn gemaakt en die op
last van of door de gemeente zelf worden
uitgevoerd.
Tegels
Tegels 4,5 cm herstraten per m2 25,40 25,70 26,00
Tegels sleufbreedte 0-5 cm,04 x 25,35 11,50 11,60 11,80
Tegels sleufbreedte 50-100 cm, 0,75x23,35 19,20 19,40 19,70
Tegels lasgaten per m2 25,40 25,70 26,00
Klinkers
Klinkers per m2 30,80 3110 31,50
Klinkers sleufbreedte 0-5 cm. 0,45x30,55 14,10 14,30 14,50
Klinkers sleufbreedte 50-100 cm, 0,75 x30,55 22,80 23,00 23,30
Klinkers lasgaten per m2 30,40 30,70 31,10
Asfalt
Asfalt verharding dik 13 cm 201,30 203,50 206,20
Asfalt lasgat per m2 276,90 279,90 283,60
Asfalt sleuf minder dan m1 breedte 387.60 391,80 397,00
Asfalt sleuf meer dan m1 breedte 775,60 784,00 794,40
Grind en sintelver harding per m226,40 26,70 27,10
b.2 Herstraten uitvoering door vergunninghouder
De onderstaande tarieven worden gehanteerd
bij het herstraten van sleuven die door \
vergunninghouders zijn gemaakt en ook
door hen kan worden uitgevoerd
tegels sleuven per m2 1,10 1,10 1,10
klinkers sleuven per m2 3,00 3,00 3,00
tegels lasgaten per m2 5,20 5,30 5,40
klinkers lasgaten per m2 6,30 6,40 6,50
beheerskosten per m1 sleuf 11,30 11,40 11,60
beheerskosten per lkasgat 2,50 2,50 2,50
c.Onderhoudskosten object-bewegwijzering
(jaarlijkse onderhoudskosten per bord) 11,00 11,10 11,20