HERSTELTARIEVEN STRAATWERK EN GROENVOORZIENINGEN HELMOND 2014

Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond,

Gelet op artikel 5.7 van de Telecommunicatiewet,

Besluit:

  • I.Vast te stellen de Hersteltarieven straatwerk en groenvoorzieningen Helmond 2014

  • II.In te trekken de Hersteltarieven straatwerk en groenvoorzieningen Helmond 2013

Artikel I

Voor het herstellen van straatwerk en groenvoorzieningen gelden de volgende tarieven:

Activiteit

verreken

tarief excl. BTW

eenheid

(€)

A.

Bedrijf verricht straatwerk en onderhoudt

* degeneratievergoeding

per m²

2,71

B.

Bedrijf verricht straatwerk en gemeente onderhoudt

* tegels

per m²

12,88

* klinkers

per m²

12,88

C.

Gemeente verricht straatwerk en voert onderhoud uit

* tegels

per m²

26,41

* klinkers

per m²

26,41

Bij meldingen worden tarieven verhoogd (geen legeskosten)

tegels en klinkers

per m²

2,42

Tarieven asfalt en groenherstel

Activiteit

verreken

tarief excl. BTW

eenheid

(€)

warm asfalt

oppervlakte per opdracht van < 100 m²

per m²

339,75

oppervlakte per opdracht van > 100 m²

per m²

208,94

koud en sproei-asfalt

oppervlakte per opdracht van < 100 m²

per m²

86,45

oppervlakte per opdracht van > 100 m²

per m²

43,52

plantsoenen en bermen

berm

per m²

2,20

berm (6x maaien)

per m²

3,35

gazon

per m²

6,67

struiken

per m²

24,12

De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd op basis van de normlonen voor grond-, water en wegenbouw, gepubliceerd door het C.R.O.W.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014.

Besloten in de vergadering van 3 februari 2014.

Burgemeester en wethouders van Helmond,

de burgemeester,

mevr. P.J.M.G. Blanksma-Van den Heuvel

de gemeentesecretaris,

dhr. A.A.M. Marneffe RA

Bekend gemaakt op:

7 februari 2014

De gemeentesecretaris,

dhr. A.A.M. Marneffe RA

Naar boven