Gemeenteblad van Oostzaan

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OostzaanGemeenteblad 2014, 65832Beleidsregels
Naam Subsidieregeling collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg 2015
 
Soort besluit: Beleidsregels
Vastgesteld door Burgemeester en wethouders van Oostzaan
Vastgesteld d.d . 7 oktober 2014
Definities N.v.t.
Doelstelling
Het bevorderen van de geestelijke gezondheid door mensen bewust te maken van psychische beperkingen en mensen met psychische beperkingen of hun omgeving helpen bij het vinden van de juiste ondersteuning. De activiteiten gericht zijn op een of meerdere van onderstaande resultaten:
 • A.
  Het bevorderen van begrip en herkenning van (ernstige) psychische klachten;
 • B.
  Het voorlichten of ondersteunen van cliënten over hoe zij hun met hun problemen het beste kunnen (blijven) deelnemen aan de maatschappij;
 • C.
  Het voorlichten of ondersteunen van familie, partners, vrienden of andere naasten over hoe zij het beste kunnen omgaan met de psychische problemen van hun naasten;
 • D.
  Het trainen of voorlichten van professionals over hoe zij mensen met psychische beperkingen binnen hun functie het beste tegemoet kunnen treden.
Subsidievorm
Waarderingssubsidie
Subsidienorm
Een redelijke bijdrage in de kosten van activiteiten gericht op het realiseren van de resultaten onder A t/m D, met in achtneming van het subsidieplafond.
Subsidiecriteria
  • 1.
   De activiteit is toegankelijk voor inwoners van Oostzaan;
  • 2.
   De activiteiten zijn gericht op de volgende doelgroepen:
  • a.
   mensen met een psychische beperking;
  • b.
   familie, partners en vrienden van mensen met (beginnende) psychische problemen;
  • c.
   professionals die mensen met (beginnende) psychische problemen kunnen signaleren en/of doorverwijzen naar de hulpverlening;
  • d.
   alle inwoners uit de regio Zaanstreek-Waterland, die door voorlichting tot een positiever en/of reëler beeld kunnen komen van (mensen met) psychische beperkingen.
   • 3.
    Er wordt samengewerkt met andere in de gemeente Oostzaan en de regio Zaanstreek-Waterland actieve (cliënt)organisaties op het terrein van de openbare geestelijke gezondheidszorg;
   • 4.
    Er wordt geregistreerd hoeveel en hoe vaak Oostzaanse inwoners gebruik maken van de activiteit;
   • 5.
    Er wordt gewerkt op basis van een ‘evidence based aanpak’ en/of een werkwijze die bij eerdere toepassing positieve resultaten heeft opgeleverd binnen of buiten de regio;
   • 6.
    Professionals die de activiteit organiseren zijn deskundig en ervaren met de GGZ problematiek in haar diversiteit met diverse soorten ziektebeelden, diverse facetten en behandelstadia;
   • 7.
    De aanvragende organisatie moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.
Verdeelregels
In onderstaande volgorde:
 • a.
  Eerst de reguliere (= op tijd ingediende) aanvragen.
 • b.
  Als het subsidieplafond niet voldoende is om de bestaande rechten te honoreren, worden de berekende subsidies bepaald naar de verhouding van het plafond ten opzichte van de berekende subsidies.
 • c.
  Als het subsidieplafond nog voldoende is: de tussentijdse (= later ingediende) aanvragen op volgorde van binnenkomst
Voor incidentele subsidies:
Op volgorde van binnenkomst.
Titel en ingangsdatum
Deze subsidieregeling wordt aangehaald als “Subsidieregeling collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg 2015”. Deze subsidieregeling is van toepassing op subsidies vanaf het subsidiejaar 2015 en treedt in werking op de achtste dag na bekendmaking.
Vervallen oude regeling
De subsidieregels voor collectieve preventie geestelijke gezondheidszorg, eerste wijziging 2011 vervallen bij vaststelling van deze nieuwe regeling maar behouden hun werking voor de subsidies tot en met 2014.
Aldus besloten in de collegevergadering van 7 oktober 2014.
R.Schaatsbergen, P.F. Leegwater
secretaris burgemeester