Gemeenteblad van Baarn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BaarnGemeenteblad 2014, 63022Overige besluiten van algemene strekking
Gemeente Baarn - Werkzaamheden
Werkzaamheden op het traject Amersfoort – Hilversum – 7 en 8 november
Burgemeester en wethouders hebben op 16 oktober 2014 een aanvraag ontvangen van Bam. De aanvraag is een ontheffing voor het uitvoeren van werkzaamheden (slijpen van de rails) op het traject Amersfoort – Hilversum. De ontheffing is op grond van artikel 4:6 van de APV verleend en geldt van vrijdag 7 tot zaterdag 8 november 2014 van 00.30 uur tot en met 07.00 uur. Gedurende deze periode kan enige mate van geluidsoverlast plaatsvinden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met W.G. Stolp via telefoonnummer (035)5481653.