Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2014
Nr. 60777

Gepubliceerd op 29 oktober 2014 09:00
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagenwijzigingen APV gemeente Veere
De gemeenteraad van Veere maken op grond van artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht de bekend, dat zij de Algemene plaatselijke verordening (APV) voor de gemeente Veere heeft gewijzigd. De wijzigingen gaan over de volgende artikelen:
Artikel 2:1 Samenscholing en ongeregeldheden (aangepast)
Artikel 2:44 Vervoer en bij zich hebben van inbrekerswerktuig en hulpmiddelen voor winkeldiefstal (aangepast)
Artikel 2:47 Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen (aangepast)
Artikel 2:49 Verboden gedrag bij of in gebouwen (nieuw)
Afdeling 12 Bepalingen ter bestrijding van heling van goederen (aangepast)
Artikel 2:66 Begripsbepaling (nieuw)
Artikel 2:67 Verplichtingen met betrekking tot het verkoopregister (nieuw)
Artikel 2:68 Voorschriften als bedoeld in artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht (nieuw)
Artikel 2:69 Vervreemding van door opkoop verkregen goederen (nieuw)
Artikel 2:78 Gebiedsontzeggingen (nieuw)
Artikel 5:16 Vrijheid van meningsuiting (vervallen)
Artikel 5.41a Scherm- en zeilvliegen (nieuw)
Artikel 6.2 Toezichthouders (aangepast)
De relevante stukken kunt u inzien bij de centrale publieksbalie van het gemeentehuis, Traverse 1 te Domburg.
De openingstijden van de balie zijn:
maandag t/m woensdag  9.00 tot 17.00 uur
donderdag 9.00 tot 20.00 uur (telefoon tot 17.00 uur)
vrijdag 9.00 tot 12.00 uur
Een Pdf versie van de gewijzigde artikelen van de APV treft u als bijlage aan.

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl