wijzigingen APV gemeente Veere
De gemeenteraad van Veere maken op grond van artikel 3:42 van de Algemene wet bestuursrecht de bekend, dat zij de Algemene plaatselijke verordening (APV) voor de gemeente Veere heeft gewijzigd. De wijzigingen gaan over de volgende artikelen:
Artikel 2:1 Samenscholing en ongeregeldheden (aangepast)
Artikel 2:44 Vervoer en bij zich hebben van inbrekerswerktuig en hulpmiddelen voor winkeldiefstal (aangepast)
Artikel 2:47 Hinderlijk gedrag op openbare plaatsen (aangepast)
Artikel 2:49 Verboden gedrag bij of in gebouwen (nieuw)
Afdeling 12 Bepalingen ter bestrijding van heling van goederen (aangepast)
Artikel 2:66 Begripsbepaling (nieuw)
Artikel 2:67 Verplichtingen met betrekking tot het verkoopregister (nieuw)
Artikel 2:68 Voorschriften als bedoeld in artikel 437, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht (nieuw)
Artikel 2:69 Vervreemding van door opkoop verkregen goederen (nieuw)
Artikel 2:78 Gebiedsontzeggingen (nieuw)
Artikel 5:16 Vrijheid van meningsuiting (vervallen)
Artikel 5.41a Scherm- en zeilvliegen (nieuw)
Artikel 6.2 Toezichthouders (aangepast)
De relevante stukken kunt u inzien bij de centrale publieksbalie van het gemeentehuis, Traverse 1 te Domburg.
De openingstijden van de balie zijn:
maandag t/m woensdag  9.00 tot 17.00 uur
donderdag 9.00 tot 20.00 uur (telefoon tot 17.00 uur)
vrijdag 9.00 tot 12.00 uur
Een Pdf versie van de gewijzigde artikelen van de APV treft u als bijlage aan.
Naar boven