Gemeenteblad van Zutphen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZutphenGemeenteblad 2014, 54766Overige overheidsinformatie
Programmaopdracht Zutphen Energieneutraal 2013-2017
De gemeenteraad van de gemeente Zutphen heeft in 2007 unaniem een motie aanvaard waarin werd uitgesproken dat Zutphen in 2020 een energieneutrale gemeente moet zijn. Het college heeft nadien de "route" verder uitgestippeld en in 2011 is als uitwerking daarvan de raad akkoord gegaan met het beleidsplan "Zutphen-Energieneutraal". In het beleidsplan is de ambitie om energieneutrale gemeente te worden losgekoppeld van een jaartal. Aanvankelijk was voor de uitvoering van het beleidsplan een bedrag van € 10 mln. beschikbaar uit de Nuon-reserves. In het Koersdocument (d.d. mei 2012) is voorgesteld om het budget voor energieneutraliteit terug te brengen tot € 2 mln. Op 5 november (vaststelling Strategische Agenda/programmabegroting 2013–2016) heeft de raad conform besloten en zijn tevens de contouren meegegeven waarbinnen de Zutphense ambities zoveel mogelijk kunnen worden gerealiseerd.
In deze nota wordt de opdracht verder uitgewerkt als "Programma Zutphen-Energieneutraal". Deze beknopte nota is tevens de onderlegger voor de kredietaanvraag bij de raad. Veel inhoudelijke informatie is te vinden in het beleidsplan "Zutphen-Energieneutraal" en andere documenten. Die informatie wordt niet herhaald in deze nota. De bedoeling is om volop door te gaan met reeds gestarte projecten en aan de slag te gaan met een aantal nieuwe activiteiten!
Zutphen, 26 november 2011

Burgemeester en Wethouders van Zutphen