Beheersvordening Tuindorp
Verordening van Utrecht 2014, nr. 14: Beheersverordening Tuindorp (raadsbesluit van 11 september 2014)
 
De raad van de gemeente Utrecht;
BESLUIT
vast te stellen de volgende
BEHEERSVERORDENING Tuindorp
De gemeenteraad heeft bij besluit van 11 september 2014 de beheersverordening Tuindorp vastgesteld.
Plangebied en doelstelling
Het verordeningsgebied wordt in het noorden en noordwesten begrensd door de spoorlijn Utrecht-Amersfoort: in het zuiden door de Kardinaal de Jongweg en in het oosten door de Kögllaan, via de Kapteynlaan, de Obbinklaan, de Eykmanlaan en vervolgens de Prof. Jordanlaan.
De hoofddoelstelling van de beheersverordening (artikel 3.38 Wet ruimtelijke ordening) is het bieden van een actueel planologisch kader, waarbij het bestaande gebruik en de bestaande bouwwerken het uitgangspunt zijn.
Inzien
De beheersverordening wordt op grond van artikel 139 Gemeentewet op 1 oktober 2014 gepubliceerd in het gemeenteblad. De digitale beheersverordening wordt daarnaast, via een landelijke website, www.ruimtelijkeplannen.nl gepubliceerd. De digitale beheersverordening, zoals deze staat op de landelijke website, is authentiek en rechtsgeldig boven de analoge versie.
De gemeente Utrecht biedt de beheersverordening vanaf 1 oktober 2014 ook aan via de gemeentelijke website, www.utrecht.nl/bestemmingsplannen.
De Balie Bouwen, Wonen en Ondernemen verhuist begin oktober 2014 naar het Stadskantoor.
U kunt de papieren versie van deze beheersverordening, bestaande uit een toelichting, regels en een verbeelding, als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0344.BVTUINDORP-VA01 vanaf 7 oktober 2014 inzien via de receptie van het Stadskantoor, Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht.
De vastgestelde beheersverordening treedt in werking op 9 oktober 2014, zijnde de achtste dag na de datum van bekendmaking. Ingevolge artikel 8:2 sub b van de Algemene wet bestuursrecht is tegen de beheersverordening geen beroep mogelijk.
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 11 september 2014,
De griffier, De burgemeester,
Drs. A.A.H. Smits Mr. J.H.C. van Zanen
Naar boven