Gemeenteblad van Borger-Odoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornGemeenteblad 2014, 53418Beschikkingen | afhandeling
Gemeente Borger-Odoorn, Borger, Buinerstraat 1B, herinrichten van het Q8 tankstation met shop en LPG naar Tango zonder shop en LPG (verleend)
Omgevingsvergunning WABO Reguliere procedure
Datum besluit: 23 september 2014
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn deelt mee dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Borger
Buinerstraat 1B, 9531 TH,
herinrichten van het Q8 tankstation met shop en LPG naar Tango zonder shop en LPG, (101510-2014)
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen deze beslissingen binnen zes weken na verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn, Postbus 3, 7875 ZG Exloo.