Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, het bouwen van perronkappen op perron 6 en 7, Perron 6 en 7 Utrecht C.S. te Utrecht, HZ_WABO-14-18496
Perron 6 en 7 Utrecht C.S. te Utrecht
HZ_WABO-14-18496
Het bouwen van perronkappen op perron 6 en 7
Datum ontvangst aanvraag: 04-09-2014
 
U kunt de aanvraag en bijbehorende stukken inzien. De stukken liggen, tenzij anders wordt aangegeven, ter inzage bij de Balie Bouwen Wonen en Ondernemen, Rachmaninoffplantsoen 61. Voor meer informatie: www.utrecht.nl/baliebwo.
Indien u op de aanvraag wilt reageren en/of meer informatie wenst te ontvangen dan kunt u een e-mail sturen aan vooroverleg@utrecht.nl, onder vermelding van het kenmerk van de ingediende aanvraag. Vermeld u daarbij uw naam, adres, telefoonnummer en het betreffende kenmerk. Mocht u willen reageren op een ingekomen aanvraag, doet u dat dan zo spoedig mogelijk aangezien wij gehouden zijn aan wettelijke beslistermijnen.
 
Naar boven