Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2014, 48631Beschikkingen | afhandeling
Geregistreerde aanduiding politieke groepering en namen van gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde gemeente Alkmaar, Schermer en Graft-De Rijp
Verkiezing van de leden van de Raad van de Gemeente Alkmaar.
Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van raad van de gemeente Alkmaar maakt ingevolge artikel G3, lid 5 van de kieswet bekend dat in het kader van de op 19 november 2014 te houden herindelingsverkiezingen in de huidige gemeenten Alkmaar, Schermer en Graft-De Rijp, de volgende aanduidingen van politieke groeperingen zijn geregistreerd en dat als gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde de volgende personen zijn aangewezen:
Nr. Aanduiding politieke groepering Gemachtigde Plv. gemachtigde
1. SeniorenPartij Alkmaar (SPA) A.J. Epskamp J.C. Broersen
2. Alkmaarse Polder Partij K. Hiemstra-Kalverboer P.C. Hiemstra
3. LIJST LEAL F.A. Leal I. Hooijberg
4. Onafhankelijke Partij Alkmaar (OPA) V.H. Kloos B. Bijl
5. Progressief Alkmaar (PA) M.B.A. Dekker D.G. Pirzad
6. Alkmaar Prachtig en Krachtig (eaa) A. Naber T. Naber
 
Iedere belanghebbende kan tegen de beschikking van het Centraal Stembureau beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet worden ingediend uiterlijk op de zesde dag na dagtekening van deze publicatie. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak (adres: Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage).
Alkmaar, 29 augustus 2914 P.M. Bruinooge, voorzitter Centraal Stembureau