Gemeenteblad van Borger-Odoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornGemeenteblad 2014, 47321Beschikkingen | afhandeling
Gemeente Borger-Odoorn, Borger, voor het houden van de Rally van Borger 17 t/m 19 oktober 2014 te Borger (verleend)
Datum verleend : 21 augustus 2014
Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn maken bekend dat deze vergunning is verleend.
U kunt de vergunning inzien in het Klantcontactcentrum.
Borger
Voor het houden van een rally in en rondom Borger van 17 t/m 19 oktober 2014 (verleend)
Bezwaarmogelijkheden
Belanghebbenden kunnen tegen deze beschikking bezwaar indienen. Gedurende de bezwaartermijn kunnen de beschikkingen en de bijbehorende stukken worden ingezien op werkdagen tussen 08.30 en 12.00 uur bij de afdeling Klantcontactcentrum, cluster Omgeving in het gemeentehuis te Exloo.
Voor meer informatie over rechtsbeschermingsmogelijkheden zie http://www.borger-odoorn.nl/nieuws/zienswijze-bezwaar-en-beroep.html.