Gemeenteblad van Borger-Odoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornGemeenteblad 2014, 46881Beschikkingen | afhandeling
Gemeente Borger-Odoorn, Valthe- Valthermond- Nieuw-Buien- Drouwenermond, het aanleggen van een watertransportleiding (verleend)
Omgevingsvergunning WABO Reguliere procedure
Datum besluit: 19 augustus 2014
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn deelt mee dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
  • -
    Valthe tot Valthermond , nabij Valtherdijk
  • -
    Valthermond tot Nieuw- Buinen , nabij Drentse mondenweg
  • -
    Nieuw- Buinen tot Drouwenermond , nabij Zuiderblokken
Het uitvoeren van werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden, in gevallen waarbij dat bij het bestemmingsplan is bepaald. (zaak 101349-2014)
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen deze beslissingen binnen zes weken na verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn, Postbus 3, 7875 ZG Exloo.