Gemeenteblad van Borger-Odoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornGemeenteblad 2014, 44277Beschikkingen | afhandeling
Gemeente Borger-Odoorn, Bronneger, Spoorstraat, 2, het starten van een kleinschalige camping (verleend)
Omgevingsvergunning WABO Reguliere procedure
Datum besluit: 05 augustus 2014
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn deelt mee dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Bronneger
Spoorstraat 2 , 9527TA,
het starten van een kleinschalige camping, (101387-2014)
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen deze beslissingen binnen zes weken na verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn, Postbus 3, 7875 ZG Exloo.