Gemeenteblad van Borger-Odoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornGemeenteblad 2014, 43039Beschikkingen | afhandeling
Gemeente Borger-Odoorn, Drouwenerveen, Verbindingsweg 2, het starten van een bed en breakfast (verleend)
Omgevingsvergunning WABO Reguliere procedure
Datum besluit: 29 juli 2014
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger-Odoorn deelt mee dat de volgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Drouwenerveen
Verbindingsweg 2, 9525 TH ,
het starten van een bed en breakfast, (zaak 101191-2014)
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen deze beslissingen binnen zes weken na verzending van de vergunning een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn, Postbus 3, 7875 ZG Exloo.