Gemeenteblad van Maasdriel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaasdrielGemeenteblad 2014, 42043Beschikkingen | afhandeling

Aanwijzing beschermde gemeentelijke monumenten (kerkgebouwen)

De onderstaande objecten zijn aangewezen als beschermd gemeentelijk monument:

Ammerzoden: H. Willebrorduskerk en pastorie, Mr. La Grostraat 1, 5324 AJ en Hogesteeg 2, 5324 AD

Kerkdriel: H. Martinuskerk, Kerkstraat 26, 5331 CE

Kerkdriel: Hervormde kerk, Teisterbandstraat 1, 5331 CM

Heeft u vragen of opmerkingen over dit besluit? Neem dan contact op met het cluster Vergunningen via telefoonnummer 14 0418.

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u, mits u belanghebbende bent, binnen zes weken na de verzending van het besluit aan de aanvrager, een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op.

Indien u deze opschorting wenst, kunt u - tegelijk met de indiening van uw bezwaarschrift - een verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Aan dit verzoek zijn kosten (griffierecht) verbonden. Meer informatie hierover staat op www.rechtspraak.nl.