Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2014
Nr. 42043

Gepubliceerd op 29 juli 2014 09:00Aanwijzing beschermde gemeentelijke monumenten (kerkgebouwen)

De onderstaande objecten zijn aangewezen als beschermd gemeentelijk monument:

Ammerzoden: H. Willebrorduskerk en pastorie, Mr. La Grostraat 1, 5324 AJ en Hogesteeg 2, 5324 AD

Kerkdriel: H. Martinuskerk, Kerkstraat 26, 5331 CE

Kerkdriel: Hervormde kerk, Teisterbandstraat 1, 5331 CM

Heeft u vragen of opmerkingen over dit besluit? Neem dan contact op met het cluster Vergunningen via telefoonnummer 14 0418.

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u, mits u belanghebbende bent, binnen zes weken na de verzending van het besluit aan de aanvrager, een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op.

Indien u deze opschorting wenst, kunt u - tegelijk met de indiening van uw bezwaarschrift - een verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Aan dit verzoek zijn kosten (griffierecht) verbonden. Meer informatie hierover staat op www.rechtspraak.nl.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl