Afgehandelde omgevingsvergunning, Heuveloord 140 te Utrecht, HZ_WABO-13-17265

Heuveloord 140 te Utrecht

HZ_WABO-13-17265

Het uitbreiden van een (tijdelijk) restaurant met een gedeelte van het gebouw ten behoeve van bijeenkomsten, tentoonstellingen, workshops, lezingen, vergaderingen, besloten diners en borrels

Datum besluit: 23-01-2014

Besluit: Geweigerd

Rechtsmiddel: Bezwaar

Voordat u een bezwaarschrift indient, kunt u meestal de aanvraag, bijbehorende stukken en het besluit inzien. De stukken liggen, tenzij anders wordt aangegeven, ter inzage bij de Balie Bouwen Wonen en Ondernemen, Rachmaninoffplantsoen 61, telefoon 030 - 286 48 02, open op werkdagen van 9.00 - 12.00 uur. Voor meer informatie: www.utrecht.nl/bouwenenverbouwen. Bent u het met de genomen beslissing niet eens, dan kunt u bij de meeste besluiten een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken ingediend worden. Deze termijn gaat in op de dag na de bekendmaking van het besluit aan de aanvrager. Bezwaarschriften die buiten de termijn worden ingediend, kunnen in principe niet in behandeling worden genomen. U kunt u bezwaarschrift indienen bij het College van Burgemeester en Wethouders, afdeling Juridische Zaken, Postbus 16200, 3500 CE Utrecht. In het bezwaarschrift zet u in ieder geval uw naam en adres, de datum, uw handtekening, de omschrijving en het kenmerk van het betreffende besluit en de reden van het bezwaar. We adviseren u zo mogelijk een kopie van het besluit bij te voegen. U kunt uw bezwaar ook digitaal indienen. Daarvoor dient u gebruik te maken van het door de gemeente beschikbaar gestelde digitale formulier. Dit formulier vindt u op www.utrecht.nl/bezwaar. De gemeente neemt bezwaarschriften per e-mail niet in behandeling.

Naar boven