Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2014
Nr. 414

Gepubliceerd op 6 januari 2014 11:47Hollands Kroon _ Ontwerp omgevingsvergunning voor de realisatie van een transformatorstationmet bijbehorende uitweg op een perceelnabij Provincialeweg 8 in ’t Veld.

Besluit genomen door: college van burgemeester en wethouders

Grondslag: artikel 2.12 Wabo

Onderwerp: ontwerp omgevingsvergunning

Plangebied: nabij Provincialeweg 8 in ‘t Veld

Doel plan: oprichten transformatorstation met bijbehorende uitweg

Ter inzage

U kunt de ontwerp omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken van 7 januari tot en met 17 februari 2014 inzien tijdens openingstijden in het gemeentekantoor in MFA De Ontmoeting, adres: De Verwachting 1, 1761 VM in Anna Paulowna. Wilt u meer informatie? Maak dan telefonisch een afspraak via telefoonnummer 088 – 321 5000. De stukken zijn ook in te zien op www.officiëlebekendmakingen.nl

Zienswijzen

Gedurende de inzagetermijn kunt u op dit voornemen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Iedereen mag van deze mogelijkheid gebruik maken.

Schriftelijk

Stuur uw zienswijze naar het college van burgemeester en wethouders van gemeente Hollands Kroon, Postbus 8, 1760 AA Anna Paulowna. Vermeld in uw brief het onderwerp: Zienswijze ontwerp omgevingsvergunning voor een transformatorstation met uitweg op een perceel nabij Provincialeweg 8 in ‘t Veld.

Mondeling

Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer Guus Stam via telefoonnummer

088 – 321 5000. U kunt hiervoor tot en met 17 februari 2014 een afspraak maken. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl