Gemeenteblad van Zwartewaterland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwartewaterlandGemeenteblad 2014, 38696Overige besluiten van algemene strekking

Bekendmaking Verordening Langdurigheidstoeslag 2014 gemeente Zwartewaterland

Op 15 mei 2014 heeft de Raad van de gemeente Zwartewaterland de Verordening Langdurigheidstoeslag 2014 gemeente Zwartewaterland vastgesteld. De Verordening Langdurigheidstoeslag stelt regels voor het toekennen van een langdurigheidstoeslag aan aangegeven bijstandsgerechtigden.

De Verordening Langdurigheidstoeslag 2014 gemeente Zwartewaterland is met terugwerkende kracht op 1 mei 2014 in werking getreden.

De Verordening Langdurigheidstoeslag 2009 wordt tegelijkertijd ingetrokken.

Wilt u het besluit inzien?

Met ingang van 1 augustus liggen de stukken gedurende 12 weken ter inzage in het gemeentehuis. U kunt de stukken inzien tijdens de openingstijden, of op afspraak. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer G.Kok, eenheid Externe Dienstverlening tel. (038) 3853033, of via de e-mail: g.kok@zwartewaterland.nl

Tegen betaling van de kosten is een afschrift van de regelingen verkrijgbaar. De tekst van de regeling(en) is eveneens te raadplegen op www.overheid.nl of op www.zwartewaterland.nl

Hasselt, 8 juli 2014