Gemeenteblad van Eemnes

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EemnesGemeenteblad 2014, 35670Verordeningen

Wijziging Algemene plaatselijke verordening

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 26 mei 2014 besloten de wijziging vast te stellen van artikel 2.11, vijfde lid en artikel 5.24, vierde lid van de Algemene plaatselijke verordening Eemnes 2010 in die zin dat in deze artikelen voortaan wordt verwezen naar de Algemene verordening ondergrondse infrastucturen Eemnes 2014 (AVOI) in plaats van naar de Telecommunicatieverordening.