Gemeenteblad van Borger-Odoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornGemeenteblad 2014, 34484Beschikkingen | afhandeling

Gemeente Borger-Odoorn, Valthermond, Rooilaan (tussen Veenmoslaan en Vrijheidslaan), houden van een straatfeest, (verleend)

Bekendmaking besluit: 18 juni 2014

Door de burgemeester van de gemeente Borger-Odoorn is deze vergunning verleend.

Valthermond

Rooilaan (tussen Veenmoslaan en Vrijheidslaan), vergunning verleend voor een straatfeest op zaterdag 21 juni 2014 van 13.30 uur tot 22.00 uur.

Verkeersstremming

De Rooilaan te Valthermond is op zaterdag 21 juni 2014 van 09.00 uur tot 22.00 uur afgesloten tussen de Veenmoslaan en Vrijheidslaan.

Bezwaarmogelijkheden

Belanghebbenden kunnen tegen deze beschikking bezwaar indienen. Gedurende de bezwaartermijn kunnen de beschikkingen en de bijbehorende stukken worden ingezien op werkdagen tussen 08.30 en 12.00 uur bij de afdeling Klantcontactcentrum, cluster Omgeving in het gemeentehuis te Exloo.

Voor meer informatie over rechtsbeschermingsmogelijkheden zie http://www.borger-odoorn.nl/nieuws/zienswijze-bezwaar-en-beroep.html.