Gemeenteblad van Borger-Odoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornGemeenteblad 2014, 32988Beschikkingen | afhandeling

Gemeente Borger-Odoorn, Odoorn, Hammeersweg 17, het houden van een rommelmarkt, (verleend)

Door de burgemeester van de gemeente Borger-Odoorn is deze vergunning verleend.

U kunt deze aanvraag inzien in het Klantcontactcentrum.

Odoorn

Hammeersweg 17 (sportpark Harm Kuiper), vergunning verleend voor een rommelmarkt op zaterdag 21 juni 2014 van 13.00 uur tot 16.00 uur

Bezwaarmogelijkheden

Belanghebbenden kunnen tegen deze beschikking bezwaar indienen. Gedurende de bezwaartermijn kunnen de beschikkingen en de bijbehorende stukken worden ingezien op werkdagen tussen 08.30 en 12.00 uur bij de afdeling Klantcontactcentrum, cluster Omgeving in het gemeentehuis te Exloo.

Voor meer informatie over rechtsbeschermingsmogelijkheden zie http://www.borger-odoorn.nl/nieuws/zienswijze-bezwaar-en-beroep.html.