Gemeenteblad van Borger-Odoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornGemeenteblad 2014, 32984Beschikkingen | afhandeling

Gemeente Borger-Odoorn, 2e Exloërmond, Noorderdiep 33 (sportpark), het houden van een tentenkamp en spelletjes, (verleend)

Door de burgemeester van de gemeente Borger-Odoorn is deze vergunning verleend.

U kunt deze aanvraag inzien in het Klantcontactcentrum.

2e Exloërmond

Noorderdiep 33 (sportpark), vergunning verleend voor een tentenkamp en spelletjes van vrijdag 20 juni 2014 16.00 uur tot zaterdag 21 juni 2014 16.00 uur.

Bezwaarmogelijkheden

Belanghebbenden kunnen tegen deze beschikking bezwaar indienen. Gedurende de bezwaartermijn kunnen de beschikkingen en de bijbehorende stukken worden ingezien op werkdagen tussen 08.30 en 12.00 uur bij de afdeling Klantcontactcentrum, cluster Omgeving in het gemeentehuis te Exloo.

Voor meer informatie over rechtsbeschermingsmogelijkheden zie http://www.borger-odoorn.nl/nieuws/zienswijze-bezwaar-en-beroep.html.