BEKENDMAKING NADERE EISEN VERKEER LANGS DE ELEKTRONISCHE WEG

Het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester, de heffingsambtenaar, de invorderingsambtenaar en de commissie voor de behandeling van bezwaarschriften van Asten en Someren maken, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft, bekend dat er Nadere eisen verkeer langs elektronische weg zijn vastgesteld. In deze Nadere eisen is opgenomen of en hoe de gemeente Asten via elektronische weg bereikbaar is. De Nadere eisen treden de dag na bekendmaking in werking.

De Nadere eisen zijn liggen gedurende 2 weken kosteloos ter inzage bij het KCC op het gemeentehuis en zijn tevens te raadplegen op de website van de gemeente Asten, www.asten.nl. Een ieder kan op verzoek, tegen betaling van een bedrag aan leges, een afschrift verkrijgen van het genoemde besluit.

Naar boven