Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2014, 3138Overige besluiten van algemene strekking

Ondermandaat Inschrijving Niet-Ingezetenen

Het college van burgemeester en wethouders heeft aan (senior)consulenten van de unit Burgerzaken ondermandaat verleend tot het namens het college van burgemeester en wethouders uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van inschrijving van Niet-Ingezetenen.

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na deze bekendmaking schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders c.q. de burgemeester van Alkmaar, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar.