Gemeenteblad van Alkmaar

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarGemeenteblad 2014, 30982Overige overheidsinformatie

Kennisgeving, Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval, Hertog Aalbrechtweg 22-26, 1823 DL,  Alkmaar

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 13 mei 2014 een melding in het kader van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval is ontvangen van Beelen Reststoffen BV te Harderwijk, voor de inzet van een mobiele breker aan de Hertog Aalbrechtweg 22-26 te Alkmaar voor het breken van 3700 ton bouw- en sloopafval. De werkzaamheden zullen plaatsvinden tussen 23 juni en 1 augustus 2014 en zullen vijf werkdagen in beslag nemen.

Het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval bevat onder meer voorschriften ter beperking van geluids- en stofoverlast. Het is niet mogelijk tegen deze melding bezwaar te maken. Deze dient slechts ter kennisgeving.

Informatie

Informatie kunt u tijdens kantooruren verkrijgen bij de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (RUD NHN), Dampten 2 te Hoorn, telefoonnummer 088 – 102 13 00.