Wijziging gemeenschappelijke regelingen Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden en Veiligheidsregio Hollands Midden

Burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk maken bekend, dat de raad in zijn openbare vergadering van 28 mei 20124 en dat hun college en de burgemeester bij besluit van 26 februari 2014 op grond van artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen hebben besloten tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden en de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden. De gewijzigde regelingen zijn opgenomen in de bij deze bekendmaking behorende bijlagen. De regelingen treden in werking op 12 juni 2014 en werken terug tot en met 1 januari 2014.

Bodegraven, 11 juni 2014.

Burgemeester en wethouders van Bodegraven-Reeuwijk,

de secretaris, a.i.,

drs. J.G. de Jager

de burgemeester,

mr. C. van der Kamp

Naar boven