Verleende reguliere procedure omgevingsvergunning Midlumerlaan 48

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat in de periode van 28 maart tot en met 4 april 2014.

De volgende omgevingsvergunningen reguliere procedure zijn verleend:

01-04-2014, Midlumerlaan 48 te Harlingen, het vervangen van een houten kozijn door een kunststof kozijn.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de datum van het verlenen of weigeren van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift tegen de verleende vergunning indienen bij burgemeester en wethouders van Harlingen, Postbus 10.000, 8860 HA te Harlingen. Informatie kan desgewenst worden verkregen bij de afdeling Toezicht en handhaving, bureau Bouw- en woningtoezicht in de Groenlandsvaarder.

Harlingen 09-04-2014

Naar boven